Hållbarhet - det innersta väsendet i Hankens strategi

Hållbarhet - det innersta väsendet i Hankens strategi

Rektor framför en hälsning gällande de globala målen för hållbar utveckling och Hankens roll i att bidra till att uppfylla dem.

 

Enligt strategin HANKEN 2025, ska hållbarhet och socialt ansvar genomsyra all aktivitet på Hanken. Högskolan har också undertecknat principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) redan för tio år sedan. Vi har alltså förbundit oss till att integrera de globala målen för hållbar utveckling i vår roll som utbildnings- och forskningsinstans, arbetsgivare och samhällsaktör.

En temavecka kring de globala målen för hållbar utveckling kommer att hållas på Hanken 13-21.11.2018 och studenter och personal är varmt välkomna att delta i de olika evenemangen.

Läs mera om temaveckan här!