Temavecka för de globala målen för hållbar utveckling

13.11.2018 09:00 till 21.11.2018 18:00

Temavecka för de globala målen för hållbar utveckling

Location: 
En temavecka kring de globala målen för hållbar utveckling kommer att hållas på Hanken 13-21.11.2018 och studenter och personal är varmt välkomna att delta i de olika evenemangen.

Enligt strategin HANKEN 2025, ska hållbarhet och socialt ansvar genomsyra all aktivitet på Hanken. Högskolan har också undertecknat principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) redan för tio år sedan. Vi har alltså förbundit oss till att integrera de globala målen för hållbar utveckling i vår roll som utbildnings- och forskningsinstans, arbetsgivare och samhällsaktör.

En temavecka kring de globala målen för hållbar utveckling kommer att hållas på Hanken 13-21.11.2018 och studenter och personal är varmt välkomna att delta i de olika evenemangen. 

Mera information om alla olika evenemang på engelska här.

 

file type icon sdgs_week_13-21.11_programvf.pdf