Forskare efterlyses i nationell kampanj

Forskare efterlyses i nationell kampanj

Den nationella kampanjen Vaihtoehto Eskolle strävar efter att öka finländarnas kännedom om landets forskare. Hanken är med i kampanjen.

Finländare älskar som känt forskning och vetenskap. Ändå visar den senaste Vetenskapsbarometern att majoriteten endast kan namne en forskare, nämligen astronomen Esko Valtaoja. Över 70 universitet och andra instanser tar nu del av kampanjen Vaihtoehto Eskolle (Alternativ till Esko) med syftet att lyfta fram även andra forskare i Finland.

Vid Hanken forskar närmare 110 personer. Här ett urval av dem:

Nikodemus Solitander forskar i bl.a. företagsansvar, mänskliga rättigheter i affärslivet, hållbar utveckling, affärsetik och ekonomisk geografi. Läs mer om Nikodemus:

Jaakko Aspara forskar i bland annat marknadsstrategier, innovationer och affärsmodeller, varumärken och konsumentpsykologi.

Charlotta Niemistö forskar i arbetsvälmående och i den aktuella frågeställningen om balansen mellan arbetet och privatliv samt i frågor som gäller jämställdhet i arbetslivet.

Topi Miettinen forskar i spelteori, beteende ekonomi och experimentell ekonomi.

Timo Korkeamäki är expert på företagsfinansiering, finansmarknader och finansinstitut samt har fungerat som expert för bland annat statsrådet och Utrikespolitiska institutet.

Nari Lee är expert på frågor inom immaterialrätt samt öppen innovation och forskar som bäst i frågor som gäller bland annat 3D utskrifter.

Gyöngyi Kovács är världens första professor i humanitär logistik. Hon forskar i hantering av humanitära försörjningskedjor, beredskap i katastrofområden och hållbara försörjningskedjor.

Mikael Laakso forskar i öppen publicering och är expert inom affärsmodeller för vetenskaplig publikationer och upphovsrätt. Mikael har nyligen blivit invald till en expertgrupp för Europeiska kommissionen.

Minna Martikainen forskar för tillfället i bl.a. företagsledning, ägarstrukturer och insiderhandel och på senaste tid har hon också intresserat sig för små och medelstora företag.

Du hittar fler forskare i Hankens forskningsdatabas HARIS. Vem är din favorit?

#vaihtoehtoeskolle

www.vaihtoehtoeskolle.fi

Vaihtoehto Eskolle.jpg