| 05.04.2018

Antalet ansökningar till Hanken steg igen

Sammanlagt 1254 personer (2017: 1114) ansökte till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors i år. Ansökningstiden gick ut 28.3.

Den positiva trenden med ökat antal ansökningar till Hanken håller i sig för 11:e året i rad.-Vi är mycket nöjda med resultatet. Hankens höga kvalitet på utbildningen uppskattas, vilket bekräftas av att allt fler söker sig hit, säger antagningsplanerare Linda Martelius.Hanken kommer också för första gången att anta en finalist ur Ekonomiguru-tävlingen, hen placerade sig på andra plats i fjolårets upplaga av tävlingen.Från och med 2018 är Hanken med i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. 60% av studenterna antas på basis av sina studentexamensbetyg. Man kan också bli antagen via ett urvalsprov, som är detsamma för alla universitet i Finland som erbjuder en ekonomutbildning. Urvalsprovet på Hanken hålls 6.6.2018.För mera information om antagningen vänligen kontakta Linda Martelius (ansokan@hanken.fi, tel. 0403521388)