| 06.07.2021

Antagningsresultatet för kandidatutbildningen nu publicerat

Huvudingången Hanken i Helsingfors
Resultatet från ekonomernas gemensamma urvalsprov har publicerats för Hankens kandidatutbildning i Helsingfors och Vasa. I juni 2021 arrangerades urvalsprovet för blivande ekonomer under strikta säkerhetsarrangemang.

I gemensamma ansökan kan man antas till kandidatutbildning på basis av finländskt studentexamensbetyg (60 %) eller på basis av urvalsprov (40 %).  Dessutom reserveras 70 % av nybörjarplatserna för förstagångssökande. Sammanlagt erbjuds 258 nybörjarplatser till båda studieorterna (2020: 305; 2019: 250). Utöver det erbjuds 30 nybörjarplatser inom ämnet nationalekonomi i Helsingfors.  

Därtill har Hanken år 2021 för första gången antagit nya studenter i en separat antagning på basis av svenska betyg. Det var även möjligt att ansöka på basis av högskoleprovets resultat. I år antogs studenter både via snabbleden och på basis av Öppna universitets studier, sammanlagt 62 personer .
 
Blev du antagen till Hanken 2021? Grattis till studieplatsen! Läs om studiestarten på sidan för nya studenter.

På reservplats? Du kan följa med dina antagningsresultat elektroniskt på Min Studieinfo. Om du är på reservplats kan du ännu bli antagen fram till den 2.8.2021 kl.15.00. Följ noggrant med din e-post och kolla även skräpkorgen!

Fick du ingen studieplats? Ta då en titt på vårt Snabbledspaket, där man avlägger 26 sp grundkurser i ekonomiska vetenskaper under ett läsår via öppna universitetet. Om man får minst vitsord 4/5 i alla kurser samt uppfyller Hankens språkkrav i svenska kan man få en studieplats följande höst.

Läs mera om Snabbleden och sikta in dig på ekonomiekandidatstudier hösten 2022!

För mer information: ansokan@hanken.fi