| 08.07.2020

Antagningsresultatet för kandidatutbildningen nu publicerat

Resultaten för inträdesprovsantagningen till Hankens kandidatutbildning i Helsingfors och Vasa har nu publicerats. Under våren 2020 har det skett stora förändringar i antagningen till de finländska ekonomutbildningarna och därmed även i Hankens antagning.

Antalet som antogs på basis av betyg utökades, likaså steg antalet nybörjarplatser - sammanlagt erbjuds det i år 305 nybörjarplatser till studieorterna (2019: 250).

Därtill har Hanken år 2020 för första gången antagit tio personer på basis av särskilda meriter. För att bli antagen på särskilda meriter, måste man ha goda betyg från andra stadiets utbildning och ha uppnått en särskild merit på nationell/internationell nivå inom t.ex. sport, konst eller entreprenörskap under sina studier på andra stadiet.

I år antogs även ett rekordantal studenter via snabbleden vid Öppna universitetet, sammanlagt 60 personer.

Hanken publicerar listor över alla nya kandidatstuderande på webben torsdagen den 16.7,  Alla sökande uppmanas att logga in på Min Studieinfo för att följa med sin situation då antagningsköerna kan leda till förändringar i resultatet fram till 3.8.

Fick du ingen studieplats? Ta då en titt på vårt Snabbledspaket, där man avlägger fem kurser under ett läsår via öppna universitetet. Om man får goda vitsord i alla kurser så erhåller man automatiskt en studieplats följande höst. Fr.o.m. i år erbjuds paketet till allt fler och hela paketet avläggs på distans – du kan i lugn och ro jobba för att få en studieplats på Hanken hösten 2021 istället! Läs mera om Snabbleden här.

För mer information: ansokan@hanken.fi