Frånvaroanmälan det första läsåret

Du som vill frånvaroanmäla dig får endast göra det på basis av lagstadgad orsak. Läs om intyget du måste skicka in på denna sajt. Alla som vill frånvaroanmäla sig måste också fylla i en e-blankett.

Enligt universitetslagen ska du som ny studerande vara närvaroanmäld ditt första läsår.

Du får anmäla dig frånvarande endast på basis av:

  • värnplikt
  • moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
  • om du på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda studierna

Denna anmälan ska göras senast den 31.7.2023 kl 15.00.

Om du som antagits 2022 ska frånvaroanmäla dig på basis av någon av de ovannämnda giltiga orsakerna ska du lämna in en bilaga här Opens in new window . Om du inte gör detta måste du närvaroanmäla dig hela läsåret för att behålla din studieplats. 

Om den lagstadgade orsaken enbart gäller en av terminerna (t.ex. värnplikt eller moderskapsledighet som inleds i januari) kan du, om du vill, frånvaroanmäla dig för hela läsåret.

Observera att om du sedan tidigare har en annan examensstudierätt och nu fått en ny examensstudierätt kan du frånvaroanmäla dig för läsåret 2023-24 enbart om du har en lagstadgad orsak till frånvaron.

Om du inte gjort en anmälan såsom ovan anges och inom utsatt tid, förlorar du din studierätt. Om du senare vill inleda dina studier, måste du hos högskolan ansöka om återinskrivning och antingen närvaroanmäla dig eller uppvisa intyg på lagstadgad frånvaro enligt det som föreskrivs för första årets studerande.

Tilläggsuppgifter fås från Hankens ansökningsservice ansokan@hanken.fi (telefon/whatsapp: 040 3521 388).

1) fullgörande av tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995): 

  • inryckningsorder

2) moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet:

  • FPA:s intyg över moderskaps-, faderskaps-  eller föräldradagpenning eller, om du ännu inte har ett sådant intyg, läkarintyg över graviditeten
  • andra länders motsvarande intyg över lagstadgad föräldraledighet

3) oförmåga att inleda studierna på grund av egen sjukdom eller skada:

  • beslut om sjukdagpenning eller, om du inte har det, läkarintyg. Ur läkarintyget ska det framgå vilken sjukdom eller handikapp det är fråga om och att det förhindrar inledande av studier 1.8.2023.
  • en tillräcklig utredning över de hinder som beror på praktiska arrangemang som behövs på grund av sjukdom eller handikapp, t.ex. studentbostadsstiftelses intyg om att studeranden står i kö för sådan bostad som handikappet kräver. Studerandes egen uppgift är inte tillräcklig utredning.

Dokumenten ska vara på finska, svenska eller engelska.