Efter kursanmälan

Läs mer om vad som sker efter att du gjort din kursanmälan

Efter att du anmält dig

Bekräftelsemail med viktig information skickas till dig efter en lyckad anmälan. Om du inte får mailet i din inbox vänligen kontrollera även din skräppost (junk mail, spam) innan du tar kontakt. 

Processen efter att du fått en kursplats på OPU:

1. Vänta. Alla kursanmälningar förs manuellt in i Hankens studieregister, och vi ber därför om tålamod för en period om en till två veckor efter att du anmält dig. När du är registrerad i Sisu kan du gå vidare till steg 2. Observera att du inte får något separat mejl om att du är registrerad.

2. Aktivera ditt användar-ID. Se rubrik om detta längre ner på denna sida. Du kan inte aktivera ditt användar-ID innan vi registrerat dig i Sisu; om du får ett felmeddelande beror det sannolikt på att vi inte ännu hunnit registrera dig.

3. Skapa studieplan samt anmäl dig i Sisu. När du blivit registrerad samt fått användar-ID till Hankens nätverk ska du 
a) skapa en studieplan
och
b) anmäla dig till undervisningen för de kurser du valt, senast en vecka före kursstarten eller inom den tid som anges i kursbeskrivningen i Sisu. Du hittar detaljerade instruktioner på den här sidan. Vi har även gjort en kort videoinstruktion för dig som föredrar det. Detta tredje och sista steg gör att du kommer med på kursens deltagarlista och därmed nås av lärarens epost inför kursstarten.

Om du har problem, vänligen kontakta oppna@hanken.fi.

Här hittar du nyttiga studieverktyg. Bokmärk gärna denna länk!

 

Du bör aktivera ditt användar-ID för Hankens nätverk ca en vecka innan kursstart för att bli registrerad i Moodle och komma åt kursmaterialet, samt få åtkomst till din Hankens e-post dit läraren skickar all viktig information.

Du hittar anvisningar om hur du aktiverar ditt användar-ID HÄR. Vänta dock en tid (1-2 veckor) innan du aktiverar - vi måste först hinna manuellt registrera dig i Hankens studiesystem.

Vänligen notera att du behöver finländska bankkoder för att kunna aktivera ditt användar-ID. Om du har problem, vänligen kontakta Hankens IT-stöd på help@hanken.fi.

Kurserna ges i regel som närundervisning, men kan i en del fall även ges på distans eller som hybridkurs. Fortsättningsvis erbjuds det dock en del kurser som är helt online kurser eller självstudiekurser. Kontrollera alltid kursens struktur i kursbeskrivningen.

Snabbleden undervisas på distans läsåret 2022-2023. Ett och samma snabbledspaket ges gemensamt för studerande i Helsingfors och Vasa.

Du hittar kursbeskrivningarna i Hankens studiesystem, Sisu. Instruktioner för beskrivningarna finns här.

Kursmaterialet finns i Moodle. Föreläsaren delger deltagarna kursens Moodle-kursnyckel inför kursstart, antingen via epost eller i Sisu. Kom ihåg att även kolla din junk mail om du ej fått mail när kursen startar. Det är också i Moodle du hittar tentresultaten. Vid frågor om dessa, vänligen kontakta läraren eller avdelningens amanuens. Alla epostadresser på Hanken är i formen fornamn.efternamn@hanken.fi.

Närundervisning: Tidtabellen för kurser med närundervisning finns i Schema. Kursbeskrivningen anger endast undervisningsperioden medan själva undervisningen i praktiken kan variera inom den periodens ramar. Om du inte hittar tidtabellen för din närundervisnings-kurs i Schema, vänligen kontakta läraren. Du hittar instruktioner för Schema här: anvisningar_for_nyaschema.pdf

Distanskurser: Inför kursstart kommer läraren att delge kursens Moodle-lösenord (nyckel) i de fall att kursen är låst. Lösenordet sänds antingen per epost, eller som meddelande i Sisu så kolla även där. I Moodle framgår exakt tidtabell och all kursspecifik information. Om du ej fått lösenordet, vänligen kontakta läraren.

Alla epostadresser på Hanken är i formen fornamn.efternamn@hanken.fi. Du hittar kursernas lärare i Sisu.

Tentamen kan ske antingen som E-tent, närtent eller helt online i Moodle.

E-tenten sker i Hankens utrymmen i antingen Helsingfors eller Vasa. Du kan välja den fysiska orten för e-tent i Exam fritt, endera i Helsingfors eller i Vasa.

Till närtenter anmäler du dig via Moodle. Kolla därför i Moodle vad som gäller för just din kurs.

Om tenten sker online i Moodle meddelar läraren hur detta går till.

En studerande får endast försöka höja ett godkänt tentamensvitsord en gång. Höjningen måste ske under samma kursomgång (undervisningsmoment). Det bättre vitsordet gäller då alltid. Instruktion om studier och examination.

Det är ytterst viktigt att du regelbundet (1 gång/dag) läser din Hanken e-post, eftersom det är den lärarna använder för kommunikation.