Om medelinsamlingen på Hanken

Hankens medelinsamling riktar sig mot alla intressentgrupper - alumner, företag, studerande och personal.

Avdragsgilla donationer

Från och med 2016 gäller skatteavdraget både privatpersoner och företag.

 • Privat donation: Donationer på minst 850€ och högst 500.000€ är avdragsgilla för privatpersoner.
  • Donerar man flera gånger under ett år så är det den sammanlagde summan som gäller i beskattningen. Skattesatsen är densamma som i inkomstbeskattningen.
  • Hanken registrerar donationerna med skatteverket så att donationen automatiskt dras av i deklarationen.
  • Läs mer om skatteavdraget på Skatteverkets hemsida eller kontakta fundraising@hanken.fi.
 • Företagsdonation: Donationer till Hanken är avdragsgilla för samfund i enlighet med inkomstskattelagens 57 § (Donationsavdrag).
  • Skatteavdraget gäller donationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro och är avdragsgilla från beskattningsbart resultat (avdraget gäller ej öppna bolag eller kommanditbolag).
  • Om ett företags beskattningsbara resultat är 20 000 euro, innebär en donation på 2000 euro att 18 000 euro beskattas.
  • Samfund är enligt lag skyldiga att själva meddela beskattaren om avdragsgilla donationer.

Staten förutsätter återlämnandet av ett ifyllt gåvobrev till Hanken i samband med donationer på och över 10 000 euro.

Staten förutsätter att samfundsdonatorer, i samband med donationer på och över 10 000 euro, återlämnar ifyllt gåvobrev till Hanken. - See more at: https://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/stod-hanken/donera/om-han...

Donationsutskott

Hankens styrelse har utsett ett donationsutskott. Utskottets uppgift är att stöda Hankens medelinsamlingsverksamhet.

Henrik Ehrnrooth, ordförande
Christina Dahlblom
Jannica Fagerholm
Carl Haglund
Timo Korkeamäki
Kristina Pentti-von Walzel
Kaj Rönnlund
Camilla Wardi, sekreterare

Penninginsamlingstillstånd

 • Tillstånd för penninginsamling i Finland (med undantag för Åland): RA/2018/202
  Tillstånd utfärdat av Polisstyrelsen
  Insamlingsperiod: 22.02.2018 -31.12.2022

Ta kontakt

Ta gärna kontakt här eller på fundraising@hanken.fi för mera information!