Om medelinsamlingen på Hanken

Hankens medelinsamling riktar sig mot alla intressentgrupper - alumner, företag, studerande och personal.

Avdragsgilla donationer

Från och med 2016 gäller skatteavdraget både privatpersoner och företag.

Privat donation

 •  Donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro är avdragsgilla för privatpersoner.
 • Donerar man flera gånger under ett år så är det den sammanlagde summan som gäller i beskattningen. Skattesatsen är densamma som i inkomstbeskattningen.
 • Hanken registrerar donationerna med skatteverket så att donationen automatiskt dras av i deklarationen.
 • Läs mer om skatteavdraget på Skatteverkets hemsida eller kontakta fundraising@hanken.fi.

 

Företagsdonation

 • Donationer till Hanken är avdragsgilla för samfund i enlighet med inkomstskattelagens 57 § (Donationsavdrag).
 • Skatteavdraget gäller donationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro och är avdragsgilla från beskattningsbart resultat (avdraget gäller ej öppna bolag eller kommanditbolag).
 • Om ett företags beskattningsbara resultat är 20 000 euro, innebär en donation på 2000 euro att 18 000 euro beskattas.
 • Samfund är enligt lag skyldiga att själva meddela beskattaren om avdragsgilla donationer.
   

Staten förutsätter återlämnandet av ett ifyllt gåvobrev till Hanken i samband med donationer på och över 10 000 euro. Staten förutsätter att samfundsdonatorer, i samband med donationer på och över 10 000 euro, återlämnar ifyllt gåvobrev till Hanken.

Donationsutskott

Hankens styrelse har utsett ett donationsutskott. Utskottets uppgift är att stöda Hankens medelinsamlingsverksamhet.

Henrik Ehrnrooth, ordförande
Jaakko Aspara, prorektor med ansvar för forskning
Christina Dahlblom
Jannica Fagerholm
Carl Haglund
Kristina Pentti-von Walzel
Kaj Rönnlund
Camilla Wardi, sekreterare
 

Penninginsamlingstillstånd

 • Tillstånd för penninginsamling i Finland (med undantag för Åland): RA/2018/202
  Tillstånd utfärdat av Polisstyrelsen
  Insamlingsperiod: 22.02.2018 -31.12.2022
   

Ta kontakt

Ta gärna kontakt här eller på fundraising@hanken.fi för mera information!