Hankens faktureringsadress

Hankens faktureringsadress

Hanken behandlar sina fakturor elektroniskt. Be därför leverantörerna skicka sina fakturor elektroniskt till Hankens nätfaktureringsadress:

EDI-kod (OVT tunnus) : 003702459077

Operatör: Opus Capita Solutions Oy
Operatörens förmedlarkod: E204503

Om leverantören inte har möjlighet att skicka e-fakturor skickas pappersfakturor till följande andress:

Hanken (eller Svenska handelshögskolan)
PB 5496
01051 FAKTUROR