Solnedgång
|
24.01.2022
Veronica Liljander var en produktiv och respekterad professor, forskare och kollega. Hon var mycket engagerad i undervisningsarbetet och handledde många studenter på både magister- och doktorsnivå.
Disputation doktorsavhandling
|
24.01.2022
Ny forskning visar på konsumtionsförändringar som sannolikt kommer att krävas i högkonsumerande samhällen för att hantera klimatkrisen.
Green plants growing and symbolising sustainable development
|
19.01.2022
År 2019 förband sig Hanken att bli koldioxidneutral senast år 2030. Som ett steg mot det målet har högskolan nu kompenserat för våra beräknade utsläpp från 2020.
Disputation doktorsavhandling
|
19.01.2022
Intressekonflikter som orsakas av ojämna informationsflöden hör till vardagen på många tillväxtföretag och börsnoterade företag, men många av problemen skulle kunna begränsas.