Disputation doktorsavhandling
|
15.06.2021
I dagens snabbt föränderliga värld utmanas yrkesverksamma inom organisationer som aldrig tidigare i att bredda sin kompetens och samarbeta över traditionella gränser. På samma sätt står ledare inför förändringar eftersom traditionella ledarroller skiftar mot att uppmuntra personalen att ta ansvar.
Hanken2021
|
11.06.2021
Läs bland annat om Bengt Holmströms hälsningar till Hankenalumner gällande aktuella frågor om digitalisering, samt om Christina Dahlbloms tankar om ledarskap. Du kan också bekanta dig med en ny kurs i kulturell hållbarhet och kommunikation som ordnats för första gången på Hanken under våren som ett svar på studenternas intresse för kurser i humaniora. Därtill får vi läsa om en sällsynt lyckad match i mentorskap mellan Mikael Still (65) och Silas Magana (34) vid Hanken i Vasa. Också de tre Fulbright-forskarna som varit på Hanken under våren, professor Nezih Altay, professor Brian Gibson och professor Leigh Anne Liu presenteras.
Hankenstudenter får pris
|
08.06.2021
Ett team bestående av studenter från Hanken har tilldelats pris i Aim2Flourish-tävlingen 2020 för innovativa berättelser om affärsverksamhet som stöder förverkligandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.
A cup of Hanken - Sustainable investing
|
03.06.2021
Lyssna på den första diskussionen i den nya serien A Cup of Hanken.