| 09.02.2018

Utbytesstuderande speciellt nöjda med SHS

Hanken får igen ett mycket gott betyg av de utbytesstuderande som vistats här under hösten 2017. Hela 96% skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet. Lika många berömmer också studentkårens insats.

Det här framgår ur den enkät Hanken lät göra bland de studerande som vistats som utbytesstuderande vid Hanken under höstterminen 2017. Studentkåren fick en extra eloge för det trevliga program som de ordnat för utbytesstudenterna. Studentkåren har satsat mycket på den här verksamheten och arrangerar bl.a. sportaktiviteter och resor till Stockholm, Tallinn, S:t Petersburg och Lappland, vilket ger utbytesstudenterna oförglömliga upplevelser.Majoriteten av utbytesstudenterna var nöjda med kurserna vid Hanken, såväl med kursutbudet (80 %), utvärderingsmetoderna (86 %), sin egen inlärning (82 %), som med undervisningsmetoderna (83 %). Utbytesstudenterna berömde också den utmärkta studentservicen vid Hanken både i Helsingfors och i Vasa. Centret för internationella ärenden hade lyckats väl i sin kommunikation till studenterna och att göra ansökningsprocessen så smidig som möjligt.Undersökningen pekade också på klara utvecklingsområden. Grupparbeten, kontakten till de lokala studenterna och integrationen i klass borde förbättras. Boendet är en annan sak som studenterna inte är helt nöjda med. Dels anser de att standarden, speciellt i Vasa, inte är tillräckligt hög och dels anser de att avståndet till Hanken är för långt.På enkäten svarade 79 av totalt 118 utbytesstuderande (67%), vilket är mycket bra. Av respondenterna kom största delen från Europa och Asien och 22% hade tillbringat sitt utbyte vid Vasa campus.Antalet utresande och inkommande studerande har ökat under de senaste åren. Under år 2017 hade Hanken totalt 172 inkommande utbytesstuderande (år 2016: 167 studerande, år 2015: 153 studerande). År 2017 åkte sammanlagt 214 studerande på utbyte och 51 åkte på utlandspraktikVåra inkommande utbytesstuderande avlägger i medeltal 28,4 sp per termin då de studerar vid Hanken och våra utresande studerande avlägger i medeltal 27,5 sp under sin utbytestermin.