| 06.12.2022

Tre medaljer till Hanken av Republikens President

Kommendörstecknet Finlands Lejon
Republikens president Sauli Niinistö har den 6 december 2022 förlänat utmärkelsetecken till tre personer med koppling till Svenska handelshögskolan. Utmärkelsetecknen förlänas officiellt på självständighetsdagen, men Hanken uppmärksammar detta med en ceremoni under Rektors julkaffe på högskolan 16.12.2022.

Följande personer har förlänats utmärkelsetecken:

Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
Jannica Fagerholm, tidigare medlem och ordförande av styrelsen

Som styrelsemedlem och styrelseordförande har Jannica Fagerholm aktivt utvecklat processer för Hankens fundraising och genom sina näringslivskontakter och långa erfarenhet av långsiktig förvaltning av placeringar varit med om att bygga Hanken till en handelshögskola av internationell standard och med en finansieringsstruktur som kan garanteras också i tider av ekonomisk recession.

Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros’ orden
Maria Holmlund-Rytkönen, professor i marknadsföring

Som prorektor har Maria Holmlund-Rytkönen en central roll att garantera att den utbildning Hanken erbjuder samhället och sina studerande är relevant och genomtänkt och att utbildningen leder till en examen som är uppskattad inom näringslivet såväl i Finland som internationellt.

Riddartecknet av Finlands Lejons orden
Elina Stadigh, direktör för universitetsservice

Elina Stadigh har under åren tagit hand om personalens kompetensutveckling och koordinerat både den akademiska och administrativa personalens deltagande i lämplig fortbildning så att Hankens personal hålls ajour med de krav som ställs på en internationellt inriktad ackrediterad handelshögskola med hög ambitionsnivå.