| 02.03.2018

Studentkåren korade Årets föreläsare och lärare 2017

Svenska handelshögskolans Studentkår har genom omröstning utsett Mikko Vesa, forskardoktor i företagsledning och organisation, till Årets föreläsare 2017. Priset delades i samband med årsfesten den 24 februari.

Titeln Årets föreläsare går traditionsenligt till en föreläsare som genom sin undervisning lyckas motivera och inspirera sina studerande. I år har Året

Mikko Vesa

s föreläsare speciellt uppmärksammats för att han kopplar de teoretiska metoderna till praktiska, välkända exempel från företagsvärlden så att man lätt förstår hur metoderna kunde tillämpas i praktiken. En särskild eloge riktades också till att hans kurser alltid är välkoordinerade och innehåller effektiva inlärningsmetoder.- Det är mycket viktigt att Hanken utbildar unga ledare som har färdigheter att bemöta de utmaningar som våra organisationer står inför. Därför strävar jag i min undervisning efter att balansera på kunskapsbrantens rand, att undvika självklarheter och uppmuntra studerande att söka efter både fräscha men även fräcka idéer, säger Mikko Vesa. Att bli vald till årets föreläsare är den största hedersbetygelsen en lärare kan få. Mitt varma tack till studentkåren, jag tar detta som en utmaning att fortsätta på samma spår, fortsätter Vesa.I december 2017 utsåg även Studentföreningen i Vasa Årets lärare. Forskardoktor Jesper Haga, som undervisar i finansiell ekonomi tilldelades titeln för tredje året i

Jesper Haga

rad under studentföreningens årsfest. Valet motiverades med att Haga är en mycket hjälpsam föreläsare som alltid lyssnar på studerande och håller dem motiverade genom att sprida positiv energi.- Jag blir förstås väldigt glad över utmärkelsen, men på samma gång är jag väldigt överraskad eftersom jag vet att vi har många duktiga föreläsare här på Hanken, säger Jesper Haga. Jag hoppas att jag framöver kan bibehålla den goda relationen till studenterna så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla mina kurser, tillägger Haga.