| 10.10.2018

Sök Anders Wall-stipendiet på 125 000 SEK

Är du en aktiv studerande som på fritiden engagerar dig i olika projekt eller rent av i företagande? Sök då Anders Walls Stiftelses stipendium på 125 000 SEK senast 2.11.2018!

Stipendiet är till för att uppmuntra unga företagsamma människor som berikar världen genom sina projekt och är det största stipendiet som kan sökas av studerande vid Svenska handelshögskolan.

År 2018 gavs stipendiet till William von der Pahlen och han uppmanar hankeiter att söka stipendiet:

”Jag rekommenderar verkligen att söka Anders Walls stipendium - redan ansökningsprocessen i sig är lärorik med tanke på arbetslivet. För mig har stipendiet fört med sig en mängd värdefulla kontakter i Sverige, ökad trovärdighet som entreprenör och många roliga stunder tillsammans med andra stipendiater.”

Stipendiet erbjuder fina möjligheter att knyta kontakter och att skapa sig ett regionalt nätverk. Anders Wall-stipendiaterna, wallumni, från Finland, Sverige och Baltikum, träffas årligen i samband med stipendieutdelningen. Wallumni består idag av mer än 370 stipendiater. Läs mer på wallumni-sidorna.

Vem kan söka?

Närvaroanmälda Hanken kandidat- eller magisterstuderande kan ansöka om Anders Wall-stipendiet.

Skicka din ansökan senast 2.11.2018!

Fritt formulerade ansökningar med en beskrivning av ditt/dina projekt samt motivering om varför just du vore en bra wallumn skickas in till stipendieombud Marianne Dingstad-Gambier (stipendieombud@hanken.fi) senast fredagen den 2.11.2018 kl. 15. Skriv rubriken "Ansökan: Anders Walls stipendium" i e-postmeddelandets rubrikfält.

Ansökningar skall innehålla CV och studieutdrag samt eventuellt övrigt material du vill hänvisa till i ansökan. Ur ansökan bör också framgå vad du tänkt använda stipendiet till.