| 17.05.2018

Samarbete kring integrationsprogram vann pris

Hanken & SSE Executive Education har tillsammans med kapitalförvaltningsbolaget Epiqus Oy vunnit European Foundation for Management Development:s (EFMD) pris i kategorin Talent Development för integrationsprogrammet Business Lead.

EFMD Excellence in Practice Awards (EiP) har delats ut ända sen 2011 för exceptionella samarbeten med märkbar effekt. Priserna delas ut i kategorierna Leadership, Professional, Talent, Organisational och Ecosystem Development. Vinnarna väljs på basis av fyra kriterier: en dokumenterad uppgift, ett effektivt samarbete, ett ändamålsenligt initiativ för lärande och utveckling samt en dokumenterad inverkan på näringslivet.

-Vårt samarbete med Epiqus främjar snabb integration och sysselsättning för utbildade arbetslösa immigranter och flyktingar, säger Marc Hinnenberg, VD för Hanken & SSE Executive Education. Det här är stommen för integrationsprogrammet Business Lead, vilket också är ett strålande exempel på samarbete mellan den offentliga och privata sektorn via ett resultatbaserat finansieringsavtal (Social Impact Bond, SIB).

- Business Lead-programmet är inte bara en succé gällande integration utan markerar också de grundläggande värderingar som alla parter i initiativet delar, säger Karen Spens, Hankens rektor. Vi är väldigt glada att samarbetet har vunnit EFMD Excellence in Practice Gold Award, det är ett bevis på den inverkan som framgångsrika samarbeten kan ha.

Integrationsprogrammet Business Lead kombinerar utbildning, mentorskap och arbetspraktik och är en snabbled till näringslivet för arbetslösa, utbildade immigranter och flyktingar.

Prisutdelningsceremonin hålls den 18 oktober på EFMD Executive Development Conference i Lausanne, Schweiz. 

Talent Development Award