| 02.04.2020

Rekordantal ansökningar till Hanken

Ansökningstiden för vårens ansökan till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning samt magisterprogrammet med studier på svenska är nu avslutad. Det sammanlagda antalet ansökningar ökade för tredje året i rad till alla Hankens ansökningsmål.

I år sökte totalt 1916 personer till Hankens kandidat- och magisterutbildningar på svenska. Det är en ökning med 12 procent jämfört med år 2019. Totalt inkom 1596 ansökningar för en studieplats i integrerade kandidat- och magisterutbildning (2019: 1438) och totalt 228 personer har ansökt om en studieplats inom magisterprogrammet med studier på svenska (2019: 196). Det är särskilt glädjande att se att den helt nya antagningen på basen av särskilda meriter till kandidatutbildningen lockat hela 17 stycken sökande.