| 10.10.2018

Referat från AR-mötet 3.10.18

Läs referatet från senaste AR-mötet den 3 oktober 2018.

Vid sitt möte den 3 oktober 2018 godkände Akademiska rådet (AR) 26 magisteravhandlingar.

Akademiska rådet fastställde tidtabellen för ansökan och antagning till forskarutbildningen 2019, och beslutade om uppdelning av en kurs (Konkurrens- och immaterialrätt) i två delar och om inhibering av en kurs (International Trade: Regulating International Transactions).

Akademiska rådet  fastställde ramarna för undervisningstiderna läsåret 2019-2020. Sommarperioden före läsårsslutet utsträcktes ända till 31.7. Det är viktigt att alla prestationer registreras på rätt läsårs sida, så alla delar måste vara avklarade före 31.7. Särskilda anvisningar för dem som ordnar kurser i sommarperioden behövs. AR fastställde också sina mötestider för 2019.

Som ett led i organisationsförändringsplanerna diskuterade Akademiska rådet ett förslag till ny modell för akademiska rådet. I modellen skulle kvalitetsrådets och pedagogiska rådets uppgifter införlivas i akademiska rådets, och rådet skulle vara indelat i två sektioner – utbildningsrådet och forskningsrådet – med självständig beslutsrätt i vissa ärenden. Modellen fick både understöd och möttes av motargument, och också andra alternativ framfördes.

AR diskuterade också ett förslag om att sammanslå institutionen för nationalekonomi med institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik. AR efterlyste en bättre analys av målsättningarna och nyttan med en sammanslagning.