| 18.02.2020

Publicera open access på Hanken

Som forskare på Hanken kan du få rabatt på publiceringsavgift och ansöka om interna medel för att publicera open access.

Enligt den finländska deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020-2025 ska alla nya vetenskapliga publikationer finnas omedelbart öppet tillgängliga utan embargo. I statens finansieringsmodell kommer från år 2021 publikationer som publiceras open access att belönas.

För att främja öppen forskning och för att öka synligheten och genomslaget för din egen forskning kan du överväga att publicera open access. Det lönar sig att beakta olika möjligheter att publicera open access redan i början av forskningsprojektet, och att prioritera:

Som forskare på Hanken kan du få stöd för att publicera open access. Du kan få rabatt på publiceringsavgiften och anhålla om interna medel för att bekosta publiceringsavgiften.

Rabatt på publiceringsavgift (APC)

Under år 2020 kan Hankens forskare få nedsatt publiceringsavgift hos fem vetenskapliga förlag: Sage (100% rabatt, ingen APC, nytt), Springer Nature (100% rabatt, ingen APC), Emerald (100% rabatt, ingen APC med en voucher), Wiley (53% rabatt, nytt) och Elsevier (50% rabatt). För att få rabatt på avgiften krävs att du är korresponderande författare (corresponding author) och att du har angett Hanken som affiliation.

Kom ihåg att ange Hanken som affiliation och att uppge din Hanken e-post i all kontakt med förlaget, eftersom din rätt till rabatt ofta definieras utifrån e-postadressen.

Processen för att erhålla rabatt på APC är olika för respektive förlag. Notera särskilt att Sage kräver att du själv informerar förlaget om att du är berättigad till rabatt på APC. Fyll i webblanketten korrekt, eftersom förlaget inte återbetalar kostnader om uppgifterna är felaktigt ifyllda.

För Elsevier och Springer gäller att när din artikel är accepterad får du som ansvarig författare en e-post med uppmaning att fylla i en webblankett för att få öppen åtkomst med rabatt på APC.

Avtalet med Emerald är fortfarande baserat på ett begränsat antal vouchrar.

Avtalet med Wiley är nytt för år 2020 och anvisningar för APC-processen publiceras inom kort.

Detaljerade anvisningar för samtliga förlag finns i bibliotekets guide om rabatt på publiceringsavgift (APC).

Dessa rabatter på publiceringsavgifter är möjliga tack vare de avtal som FinElib-konsortiet har slutit med förlagen.

Hankens interna medel för publiceringsavgifter (APC)

I syfte att främja öppen forskning och skapa en öppen och transparent APC-process har Hanken fr.o.m. år 2020 allokerat centrala medel för att publicera open access.

Kriterierna för att ansöka om centrala medel för APC är att:

  1. Du är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
  2. Ingen av de Hanken-anknutna författarna har extern finansiering där publiceringskostnader för open access kan inkluderas i projektbudgeten.
  3. Publikationstypen är en referentgranskad tidskriftsartikel (A1 eller A2). Du kan också få stöd för publiceringsavgift (book processing charge BPC) för en referentgranskad monografi, publikationstyp C1. Publikationstyperna följer Undervisningsministeriets klassificering i Publication data collection instructions for researchers 2019 (Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2019).
  4. Ersättning för publiceringskostnader kan erhållas för kostnader för guld eller hybrid open access, inte för inlämningsavgifter (submission fees) eller för produktionsrelaterade avgifter (t.ex. avgifter för illustrationer el.dyl.).
  5. Tidskriften där artikeln publiceras är klassad som Jufo-nivå 1 eller högre, eller SNIP 1.0 eller högre om Jufo-nivå saknas.

Kom också ihåg att meddela Hankens bibliotek om du eller din medförfattare har betalat publiceringsavgifter. Fr.o.m. år 2020 insamlas uppgifter om APC i Undervisningsministeriets årliga rapportering av publikationer (t.ex. APC-belopp, valuta, betalningsår).

Skicka din ansökan och eventuella frågor till haris@hanken.fi.