| 19.09.2017

Planerade Helsinki GSE:s inverkan på Hanken

Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet har uttryckt en gemensam vilja om att förbereda en ny enhet inom nationalekonomi, Helsinki Graduate School of Economics.

De tre universiteten i Helsingforsregionen som erbjuder utbildning och forskning inom nationalekonomi har i veckan uttryckt en gemensam vilja att grund ett nytt center för nationalekonomisk forskning och utbildning. Läs hela nyheten här.Avsikten med centret är att förbättra konkurrenskraften inom det internationella forskningssamfundet och att öka mängden experter samt utexaminerade magistrar och doktorer.Den nya enheten skulle vara en fortsättning på det fruktbara samarbete som redan finns inom ramen för HECER centret. Den kommer inte att få arbetsgivarstatus utan samtliga professorer och forskare kommer fortsättningsvis att vara anställda vid de respektive universiteten.Det slutliga beslutet om grundande av Helsinki GSE fattas av Hankens styrelse i höst.Tilläggsinformation:Topi Miettinen, topi.miettinen@hanken.fi

Tags