Peter Sarlin utnämnd till Professor of Practice vid Hanken

Peter Sarlin utnämnd till Professor of Practice vid Hanken

ED Peter Sarlin har utnämnts till Professor of Practice vid Hanken från och med i höst. Sarlin har specialiserat sig på maskininlärning och artificiell intelligens (AI) med inriktning på finansiell ekonomi, nationalekonomi och samhällelig forskning.

Förutom sitt omfattande akademiska engagemang är Sarlin mycket aktiv i att kombinera forskning med företagspraxis. Han deltar också i profileringsprojektet finansierat av Finlands Akademi. Projektet strävar efter att stärka de kvantitativa färdigheterna vid Hanken genom att ta ett tvärvetenskapligt angreppssätt.. Peter Sarlin har arbetat som extern konsult för Internationella valutafonden (IMF), Europeiska centralbanken (ECB) och centralbankerna i Finland, Tyskland, Nederländerna och Sverige. Dessutom har han arbetat för flera privata organisationer.

Han har grundat riskanalysbolagen Infolytika Ventures och Almax Analytics, som båda fokuserar på AI, samt forskningscentret RiskLab vid Arcada. För närvarande är Sarlin verkställande chef och ledande forskare på ett AI bolag, Silo AI.

Som Professor of Practice kommer Sarlin att fungera som en länk mellan Hankens forskare och olika organisationer, i synnerhet inom den del av finanssektorn som fokuserar på användning av AI. Han kommer också att fortsätta forska och handleda.