Nya prorektorn Minna Martikainen: Internationella studerande en enorm potential

Nya prorektorn Minna Martikainen: Internationella studerande en enorm potential

- Finland utnyttjar inte den potential de internationella studenterna utgör i tillräckligt hög grad, säger Minna Martikainen, professor i redovisning, som sedan 1.8.2015 är Hankens nya prorektor med ansvar för undervisning.

Minna MartikainenEnligt Martikainen önskar majoriteten av de internationella studenterna i Finland under sin studietid att de kunde jobba i Finland efter sina studier. Ett år efter att de har utexaminerats är dock endast knappt hälften av dem kvar i Finland, ett faktum som oroar prorektor Martikainen.

Martikainen anser att vi i Finland alldeles för lite drar nytta av möjligheten att kunna utnyttja de internationella studenternas kulturella bakgrund i kombination med deras kunnande till förmån för finländska företag på den globala marknaden.

- Framtidens Finland kan inte utvecklas om vi håller oss i en bubbla och bara ältar inrikespolitiken. Vi måste i stället söka framgång genom att spegla vårt eget specialkunnande mot världsmarknaderna, utbilda internationella experter i samarbete med näringslivet och den vägen kontinuerligt förnya oss och våra styrkor, hävdar Martikainen

Enligt Martikainen går nyckeln till vår framgång att hitta i vår internationellt sett högtstående utbildning och de internationella inslag som redan ingår i den samt att bättre kunna utnyttja detta till nytta för våra finländska företag.