| 04.09.2019

Nobelpristagaren Bengt Holmström knyts till Hanken och Helsinki GSE

Nobelpristagaren Bengt Holmström knyts till Hanken berättade rektor Karen Spens i sitt inskriptionstal 3.9.2019.

Utbildnings- och kulturministeriets överdirektör Tapio Kosunen förordade en förhöjning av utbildningsnivån i Finland och styrelseordförande Jannica Fagerholm flaggade för fortsatt internationalisering på Hanken.

Rektor Karen Spens öppnade läsåret då Hanken firar 110 år i Helsingfors. Samtidigt inleds det 40:e läsåret på Hankens enhet i Vasa. Under feståret anknyts Nobelpristagaren Bengt Holmström till Hanken och Helsinki GSE Helsinki Graduate School of Economics, i egenskap av Hanken Foundation Distinguished Fellow. Bengt Holmström som idag är professor vid MIT, anknyts från och med 1.1. 2020 till Hanken och stöder undervisnings- och forskningsverksamheten, speciellt med fokus på seminarieverksamheten inom doktorandbildningen.

Spens konstaterade att intresset för att studera vid Hanken fortsättningsvis är starkt. I år ansökte rekordmånga, dvs. sammanlagt 1439 personer till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors. Av alla antagna magisterstudenter har 41% utländsk nationalitet, vilket stärker Hankens position som ett internationellt lärosäte. Spens anser dock att den nya betygsantagningskvoten som infördes 2018 inte är helt problemfri.

– Det finns ett behov av att ta i bruk ett antagningssätt som stöder en diversifiering av studenter. Hanken har därför beslutat att införa en antagningskvot baserad på särskilda meriter. Då avses meriter som t.ex. företagande, frivilligverksamhet, idrott eller konst, i kombination med goda studiefärdigheter, sade Spens.

Överdirektör Tapio Kosunen konstaterade att ett mål för den här regeringsperioden är att höja utbildningsnivån i Finland med fokus på både fler förstagångsstudenter i högskolorna och kontinuerligt lärande. –Inom kontinuerligt lärande har högskolorna nu en chans att bli föregångare då utbudet ska utvecklas. Det kräver satsningar på digitala lösningar och ett samarbete mellan högskolor för att uppnå den flexibilitet som krävs, sade Kosunen.  

Styrelseordförande Jannica Fagerholm poängterade att Hanken kommer att fortsätta satsa starkt på internationalisering.
–Vi tror på samverkan med omvärlden i form av forskningsverksamhet, studentutbyte och utlandsalumner som flyttar tillbaks till Finland. Det här bidrar till att Finland är bättre rustat för framtiden, framhöll Fagerholm.