Moderna undervisningsmetoder och samarbete temat för årets Peda-forum dagar

Moderna undervisningsmetoder och samarbete temat för årets Peda-forum dagar

I år ordnas Peda-forum dagarna i en unik satsning mellan Hanken och Försvarshögskolan den 20-21 augusti 2015.

Nätverket Peda-forum ordnar årligen nationella utvecklingsdagar kring undervisning och universitetspedagogik. Arrangörsturen roterar bland de finländska universitet, i år ordnas dagarna i en unik satsning mellan Hanken Svenska handelshögskolan och Försvarshögskolan.

Dagarnas tema är ”Styrka genom samarbete” för att betona vikten av samarbete mellan olika aktörer inom undervisning samt behovet av både nationella och internationella nätverk inom universitetsväsendet. För att lyfta fram den internationella aspekten är evenemanget för första gången trespråkigt då det erbjuds program på svenska, finska och engelska.

Under dagarna får deltagarna höra presentationer och delta i workshops på teman som t.ex. vilken roll sk MOOCar och avatarer har för framtidens pedagogik, moderna undervisningsmiljöer, digitalisering, samt samarbetet mellan universitet och arbetsgivare. Bland huvudtalarna finns professor emeritus Yves Epelboin från UPMC – Sorbonne University i Paris samt styrelseordförande Björn Wahlroos.

Mer information och anmälningar:

Program och praktisk information
www.peda2015.fi

Hanken
Nina Olin, Direktör för externa relationer och kommunikation
050 572 7470
nina.olin@hanken.fi

Försvarshögskolan
0299 530 121
Suvi Manelius, informatör
suvi.manelius@mpkk.fi

**********
Peda-forum är ett öppet nätverk för utveckling av universitetsundervisning och –inlärning. Nätverkets syfte är att stöda professionalismen genom samarbete. www.peda-forum.fi