| 03.11.2016

Janne Tienari ny professor i företagsledning och organisation vid Hanken

ED Janne Tienari har utnämnts till professor i företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan.

Tienari kommer från Aalto universitetets handelshögskola där han arbetat som professor i företagsledning och organisation och deltidsdirektör för doktorandprogrammet. Tienari har även internationell erfarenhet av gästande befattningar vid bl.a. Stockholms universitet. Förutom att sköta professuren kommer han också att vara involverad i Hankens kommande center inom genderforskning.

- Det ska bli spännande att flytta över gatan och börja jobba på Hanken som professor i företagsledning och organisation. Hanken har en aktiv forskarmiljö inom bland annat strategi- och genderforskning, som är mina huvudsakliga intresseområden inom forskningen, så det är en fantastisk möjlighet för mig att få komma med i den gemenskapen, säger Janne Tienari. Jag ser fram emot att arbeta på Hanken vars organisation har en stark institutionell bas och som är mycket internationell och framsynt.

Professor Tienari har en ekonomie doktorsexamen från Helsingfors handelshögskola. Hans forskningsfokus ligger på strategiarbete, organisationsförändring, företagsutveckling och genderrelaterad forskning. Han har också skrivit populärvetenskapliga böcker kring ledarskap och strategi. Tienari utsågs till årets forskare vid Aalto universitetets handelshögskola år 2010.

- Med sin breda forskningsbakgrund medför professor Janne Tienari en förstärkning inom främst strategi och genderforskning. Janne är en internationellt väletablerad forskare med ett brett nätverk, säger Sören Kock, prefekt för institutionen för företagsledning och organisation.

Tienari har under sin karriär undervisat inom både akademisk grundutbildning och doktorandprogram och har en bred erfarenhet som handledare. Han har även undervisat inom fortbildningsprogram för ledare. Han är styrgruppsmedlem i olika program, däribland TEKES Liideri och Ellun Kanats Dialogi-projekt. Han tillträdde sin tjänst den 1 november 2016.