| 21.12.2017

Information från styrelsemötet 14.12.2017

Hankens styrelse sammanträdde den 14 december och fattade beslut om antagningskvoter, budget och fundraising.

I sitt möte den 14 december fattade Hankens styrelse beslut i följande ärenden:Antagningskvoter för kandidat- och magisterutbildningen och ändring i examensstadganStyrelsen fastställde att antagningskvoten för antagningarna 2019 och 2020 är 300 för kandidatutbildningen och 160 för magisterutbildningen. Styrelsen ändrade även examensstadgan och fastställde omfattningen av språkstudier till minst 5 sp inom magisterstudier.Budget och resursfördelning för 2018Styrelsen godkände resursfördelningsplanen, budgeten och verksamhetsplanen för 2018. Verksamhetsplanen baserar sig på Hankens strategiska verksamhetsplan för åren 2017-2020.Fortsatt medelinsamlingsverksamhet och donationsutskottets rollStyrelsen diskuterade och fastställde en bas för Hankens fortsatta medelinsamling. Donationsutskottets uppdrag och sammansättning omdefinierades för att bättre motsvara den kommande medelinsamlingsverksamheten.Diskussionsärenden och rektors översiktStyrelsen tog del av den plan för avtackning av Hankens donatorer efter kampanjen Hanken Returns. Styrelsen fick även en uppdatering över läget inom antagningen till den engelskspråkiga magisterutbildningen.I sin översikt informerade rektor styrelsen över följande:

  • Peter Sarlin utnämnd till Professor of Practice
  • Hanken på plats 76 i Financial Time Best European Business Schools ranking
  • Hanken utsedd till PRME Champion för tredje gången i rad.
  • Hanken klarar sig bra i nationell positioneringsstatistik över forskningspublikationer
  • Statens medfinansiering är 13,7 MEUR för kampanjen Hanken Returns

Ett fullständigt protokoll över mötet finns att tillgå inom kort på Hanken webbplats: https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/organisation/beslutsfattande-och-rad…