| 12.05.2017

Information från Akademiska rådets möte 3.5.2017

I sitt möte den 3 maj 2017 godkände Akademiska rådet (AR) 19 magisteravhandlingar. AR:s följande möte senarelades till 7 juni 2017.

Beslut om tillägg och kurser i undervisningsplanen 2017-18Akademiska rådet slog fast ett tillägg till kursutbudet för nästa läsår: En kurs i Nordic Corporate Governance, ordnas i samarbete med BI, Handelshögskolan i Stockholm och CBS. AR efterlyste en noggrannare kursbeskrivning till nästa möte.Omfattningen för den planerade forskarkursen Teaching Skills in a Business School Environment är fortfarande oklar, och Akademiska rådet beslutar om kursen på sitt nästa möte.Akademiska rådet önskar att kurser som har ett nytt upplägg ska ha en noggrannare kursbeskrivning så att spridning av best practices underlättas.Antagningskriterierna för kandidatutbildningenAkademiska rådet har tidigare omfattat antagningskriterierna inom den gemensamma antagningen för ekonomutbildningar (Kauppatieteiden yhteisvalinta). Nu beslutade AR om att föreslå att ett helt nytt sätt att söka till Hanken införs, nämligen på basis av det svenska högskoleprovet. Målet är att få in flera nordiska studerande. Svenskar, men också norrmän och danskar skriver högskoleprovet.

  • Hanken inför en kvot på 15 personer som kan antas direkt via högskoleprovet (9 till Helsingfors och 6 till Vasa)
  • Man måste skriva åtminstone 1,5 i högskoleprovet för att bli antagen
  • De sökandes behörighetsgivande utbildning på andra stadiet ska vara avlagd utanför Finland
  • Vi måste anordna en separat antagning för sökande via högskoleprovet, på samma sätt som vi redan har för Öppna skolans sökande.

Också Öppna högskolans kriterier för antagning till kandidatutbildningen uppdateras.

  • I år antas upp till 45 personer via Öppna högskolan, vilket är bra eftersom de levererar motiverade studerande
  • Från år 2018 föreslås att studerande från Öppna högskolan kan bli antagna endast via ett färdigt specificerat paket. Man kan välja mellan olika paket.

Hankens styrelse fattar beslut om antagningskvoterna vid sitt möte Beslut om doktorsavhandlingarInom ramen för den elektroniska behandlingen av doktorsavhandlingar har följande beslut tagits:Akademiska rådet godkände anhållan om offentlig granskning av Silvia Stroes avhandlingsmanuskript ” The Duality of Passion in Entrepreneurship” och som opponent utsett professor Dimo Dimov, University of Bath och som kustos Joakim Wincent. Disputationen är fastställd till 9.6.2017.