| 26.05.2015

Hanna-Riitta Harilainens doktorsavhandling på internationell handel belönades

Harilainen mottog 25.5.2015 ett stipendium av Fonden för främjandet av Finlands utrikeshandel (SUE) för sin doktorsavhandling inom logistik.

Hankendoktorn Hanna-Riitta Harilainen har den 25 maj 2015 mottagit ett stipendium av Fonden för främjandet av Finlands utrikeshandel (SUE) för sin doktorsavhandling inom logistik och företagsansvar. Hennes avhandling bar titeln ”Managing Supplier Sustainability Risk”.Syftet med stipendiet är att ge erkännande åt en doktorsavhandling som uppfyller fondens syfte att främja, stöda och utveckla Finlands utrikeshandel och det finländska näringslivets förutsättningar på ett internationellt plan.Motiveringen till valet av Harilainens avhandling är att den behandlar riskhantering i leveranskedjor, främst med avseende på miljö- och sociala risker i internationella leveranskedjor, vilket är ett ämne som har konkret praktisk relevans för ett stort antal internationellt aktiva företag. Harilainen undersöker hur ryktesrisker och operationella leveransrisker uppfattas och hanteras av företagens beslutsfattare.Stipendiet kommer att delas ut vartannat år och delades i år ut för första gången.Hanna-Riitta Harilainens doktorsavhandling kan läsas i sin helhet via https://helda.helsinki.fi/handle/10138/44842.