| 31.03.2021

Hankens utbildningar lockar både svensk- och finskspråkiga sökande – söktrycket fortsättningsvis högt

En tredjedel av alla sökande till Hanken i den gemensamma ansökan våren 2021 är finskspråkiga. Starka kunskaper i båda inhemska språken efter examen ger goda arbetsmöjligheter.

Ansökningstiden i vårens gemensamma ansökan avslutades idag kl. 15.00. Hanken fick i år totalt 2005 ansökningar till kandidatutbildningen, vilket var snäppet mindre än förra årets rekordår. Nytt för i år var möjligheten att ansöka direkt till ämnet nationalekonomi. I år kunde man också för första gången söka till Hanken på basen av betyg från Sverige. I tillägg var det möjligt att ansöka på basis av högskoleprovet.

- Intresset för Hanken har ökat i Sverige och vi har mottagit över 50 ansökningar därifrån, säger rektor Karen Spens. Vi är jätteglada för det ökade intresset och ser detta som ett led i att locka internationella talanger till Finland.

Ansökan till Hankens engelskspråkiga magisterprogram avslutades redan tidigare i vår och lockade 490 sökande från hela världen. Till utbildningen antogs 151 personer. Även doktorandutbildningen har varit populär och till den antogs 16 doktorander av totalt 247 sökande.

 

Urvalsprov våren 2021

Hankens kandidatutbildning är med i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, där 60 procent av studenterna antas på basis av studentexamensbetyg och 40 procent antas på basen av urvalsprov. Urvalsprovet är gemensamt för alla universitet som erbjuder ekonomiutbildning i Finland. Hanken arrangerar urvalsprov för ekonomutbildning den 8.6.2021 med noggranna säkerhetsarrangemang.

- Vår egen rektor Karen Spens har anmält sig frivillig som övervakare under urvalsprovet, säger chef för studentantagning Ida Borgar, som ansvarar för planeringen.

Hanken arrangerar urvalsprovet fysiskt i Hankens huvudbyggnad och i Finlandiahuset i Helsingfors. Arrangemangen innebär bland annat säkerhetsavstånd på två meter och att alla, både sökande och personal, använder säkerhetsutrustning såsom ansiktsmask.

För sökande finns en säkerhetsanvisning. Svar på vanliga frågor om arrangemangen kring urvalsproven hittas här. För mera information om antagningen vänligen kontakta Hankens ansökningsservice (ansokan@hanken.fi, tel. 0403521388).