| 14.03.2017

Hankens kvalitetssystem godkändes i nationell auditering

Det Nationella Centret för Utbildningsutvärdering (NCU) har godkänt Hankens kvalitetssystem. Kvalitetsstämpeln gäller för sex år framåt.

 Kvalitetsauditeringen granskar högskolornas kvalitetssystem och fokuserar på kvalitetshanteringens organisation, ansvarsfördelning, förfarande och resurser. Med kvalitetshantering avses de förfaranden, processer och system som ligger som grund för att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet.- Jag är verkligen nöjd över att det hårda arbete vi gjort för att utveckla vårt kvalitetssystem belönats genom en godkänd auditering, säger rektor Karen Spens.Auditeringsgruppen ansåg att utvecklingsarbetet vid Hanken efter den förra auditeringen har varit framgångsrikt.- Rektoratet har genomfört många åtgärder för att utveckla kvalitetssystemet, att koppla samman kvalitetsprocesser och att formalisera förfaranden. Högskolan har nu en bättre helhetssyn på kvalitetssystemet”, säger auditeringsgruppens ordförande, professor Jacques Lanarès från Lausannes universitet.NCU konstaterar även att kvalitetskulturen i Hanken kännetecknas av ett starkt engagemang för att uppnå resultat av hög kvalitet.Kvalitetsarbetet vid Hanken kommer att fortsätta även i framtiden, parallellt med arbetet att säkra de internationella ackrediteringarna genom att högskolans fokuserar på förstklassig forskning och utbildning samt  internationalisering och växelverkan med näringslivet.Hankens kvalitetssystem auditerades hösten 2016 av en internationell expertpanel.För mera information läs NCUs pressmeddelande: https://karvi.fi/sv/2017/03/13/en-kvalitetsstampel-till-hanken-en-kvalitetskultur-som-stravar-efter-excellence-genomsyrar-hogskolans-verksamhet/Tilläggsinformation:Kvalitetsplanerare Katarina Valkama
Katarina.valkama@hanken.fi