| 19.04.2021

Hankenrapport visar att högskolan har en betydande inverkan på hållbarhet

Nature showing in a glass ball
Enligt den senaste hållbarhetsrapporten för åren 2018-2020 har Hanken Svenska handelshögskolan haft en betydande inverkan på hållbarhet inom flera områden och också klarat av att minska sitt koldioxidutsläpp.

Hankens förnyade strategi har ett tydligare fokus på att integrera hållbarhet, socialt ansvar och hållbara utvecklingsmål i alla högskolans verksamhetsområden.

– Hanken har sedan 2008 åtagit sig att ständigt förbättra implementeringen av hållbarhet och målen för hållbar utveckling. Hanken var det enda finska universitetet som deltog i en undersökning om samhällelig påverkan förra året och fick verkligt gott betyg. Vi är på rätt väg med den nya strategin och en ny prorektor för samhällelig växelverkan och ser fram emot att möta framtidens utmaningar, säger rektor Karen Spens.

Nedan en sammanfattning av Hankens inverkan på hållbarhet från de senaste två åren:

Hankens hållbarhetssiffror för 2019-2020

 

Hanken publicerade nyligen sin sjätte hållbarhetsrapport. Rapporten är också en del av vår  rapporteringsskyldighet för FN: s principerna för ansvarsfull ekonomutbildning. Rapporten finns här.

Mera information (på engelska):
Sanchi Maheshwari
sanchi.maheshwari@hanken.fi
+358 50 468 7794