| 03.10.2014

Hanken utsåg Anna Häggblom till Årets alumn 2014

Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, en Hankenalumn som är en person som via sitt engagemang i samhället har varit aktuell och fått erkännande under det gångna året. Alumnen har hållit kontakt till högskolan efter sin utexaminering.

I år har Hankens rektor tillsammans med högskolans alumnråd valt Anna Häggblom, VD för byggnads- och inredningsföretaget Aveo, till Årets alumn. I och med hennes engagemang i Hankens verksamhet är hon en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet samt är en rollmodell för studerande och andra alumner.

- Med hjälp av detta hedersomnämnandet vill Hanken komma ihåg sina synliga alumner och för allmänheten understryka att personen är en Hankenalumn, säger rektor Eva Liljeblom.

Anna Häggblom utexaminerades från Hanken år 2006 med finansiell ekonomi som huvudämne. Redan under studietiden var hon aktiv inom studentkåren och har sedan sin utexaminering varit engagerad i Hankens verksamhet, till exempel i alumnrådet. Hennes senaste engagemang ligger i Hanken New Ventures, där hon är alumnrepresentant i styrgruppen och sparrar studerande som är intresserade av en karriär som entreprenörer.

För Årets alumn är samarbetet med Hanken en självklarhet.

- Under min studietid fick jag gedigen kunskap och vänner för livet. Utexaminering ser jag inte som något avslut på relationen till högskolan utan snarare som en naturlig övergång till ett nytt kapitel. Livslångt långt lärande genom en livslång relation, sammanfattar Anna Häggblom.

Utmärkelsen tillkännagavs på Hankendagen i Vasa fredagen den 3 oktober 2014. Det här var sjätte året som Hanken utsåg Årets alumn. Tidigare år har Veronica Lindholm, Ole Johansson, Philip Aminoff, Dag Sandås och Catharina Stackelberg fått utmärkelsen.