| 21.02.2017

Hanken med i forskningsprojekt om smarta elsystem

Hanken deltar i ett tvåårigt projekt som fokuserar på smarta energisystem och –lösningar (Smart grids).  Österbottens förbund har beviljat projektet ett betydande understöd och helhetsbudgeten går på 900 000 euro. Projektet leds av Vasa Universitet.

Hanken har tagit på sig uppgiften att dels kartlägga existerande affärsmodeller och dels spåna kring framtida modeller inom ramen för Energiklustret i Vasa. Drivet av både teknik och marknadsutveckling kan det i framtiden handla om att både växla upp, växla om och hitta nya affärsmodeller inom redan existerande företag.-Projektet har en ambition att bli det kunskapsnav kring vilket helt nya affärsmodeller kan genereras och nya företag grundas. En god plattform för utvecklingen och projektets genomförande finns i Hankens nygrundade Hanken Business Lab – Stugan, säger Peter Björk, professor i marknadsföring vid Hanken och delaktig i projektet.Mera information:Peter Björk, professor i marknadsföring
tfn 040 352 1723
e-post: peter.bjork@hanken.fi