| 12.10.2019

Hanken lanserar ny webbsida

Hanken har förnyat sin webbsida! Förnyelsen omfattar såväl design, sidstruktur som webbplattform.

Hankens nya webbsida är lanserad! Den lanserades på lördag 12.10 kl. 14:50.

Förnyelsen är grundläggande och omfattar såväl design, sidstruktur som webbplattform. Målet med förnyelsen var att uppdatera webbsidans layout och design, och göra innehållet mera mångsidigt, flexibelt och visuellt engagerande. Vi har också fäst vikt vid att göra webbsidan tillgängligare och tydligare att navigera, så att olika målgrupper lättare kan hitta relevant information. Därtill har webbplattformen uppdaterats till en nyare version av Drupal för att förbättra systemets tekniska och säkerhetsmässiga egenskaper.

Vi beklagar eventuella olägenheter som kan uppstå i samband med förnyelsen och jobbar fortlöpande på att förbättra sidorna. Om du har problem med att använda sidan eller vill ge feedback kan du kontakta: web-help@hanken.fi

Vänliga hälsningar,

Webbteamet