| 15.06.2018

Hanken får toppbetyg av utbytesstudenterna

Hanken klarar sig mycket bra i en enkät som utförts bland utbytesstudenter som vistats här under våren 2018. Samtliga 54 studenter som besvarade enkäten skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet, vilket är ett exceptionellt fint resultat.

Enkäten har gjorts terminsvis bland de studenter som vistats som utbytesstudenter vid Hanken ända sedan år 2012. På enkäten svarade den här gången 54 av totalt 84 utbytesstuderande (64%), vilket är mycket bra.
-    I medeltal skulle 91% av utbytesstudenterna rekommendera Hanken, vilket är ett toppresultat, säger internationella koordinatorn Towa Blomqvist.

Majoriteten av utbytesstudenterna var nöjda med kurserna vid Hanken och enkätresultatet för undervisningsmetoderna hade förbättrats märkbart, då 91% nu angav att de var nöjda med dem (72% 2017). Dessutom uppskattade studenterna utvärderingsmetoderna (94 % nöjda) och den egna inlärningen (92 %)

Centret för internationella ärenden hade lyckats väl i sin kommunikation till studenterna och att göra ansökningsprocessen så smidig som möjligt. De allra flesta (98%) av utbytesstudenterna var nöjda med bibliotekets tjänster och studentkåren fick en extra eloge för sitt fina arbete att integrera utbytesstudenterna.

Undersökningen visade också på områden där studenterna skulle vilja se en förbättring. Boendet fortsätter att vara en utmaning. Dels anser studenterna att priset är för högt och dels att avståndet till Hanken är för långt. Det nya ”Buddy”-systemet där man erbjuder en personlig vänstudent som har i uppgift att vägleda utbytesstudenten, togs väl emot men kommer att utvecklas ytterligare inför nästa termin.

Utbytesstudenterna är överlag välpresterande studenter som satsar på studierna utöver alla andra aktiviteter i ett nytt och spännande land.
-    Våra inkommande utbytesstudenter avlägger i medeltal 28,4 sp per termin då de studerar vid Hanken och våra utresande studenter avlägger i medeltal 27,5 sp under sin utbytestermin, säger Johanna Julin-Lilius, chef för utbytesprogrammet.Mera information:Johanna Julin-Lilius
Chef för utbytesprogrammet
johanna.julin-lilius@hanken.fi