| 11.06.2019

Hanken får fortsatt toppbetyg bland utbytesstudenter

Hanken klarar sig mycket bra i en enkät som utförts bland utbytesstudenter som vistats här under våren 2019. Samtliga 31 studenter som besvarade enkäten skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.

Enkäten har gjorts terminsvis bland de studenter som vistats som utbytesstudenter vid Hanken ända sedan år 2012. På enkäten svarade den här gången 31 av totalt 48 utbytesstudenter (65%), vilket är mycket bra.

- De senaste fem enkäterna visar att i medeltal 96% av utbytesstudenterna skulle rekommendera Hanken, vilket är ett exceptionellt fint resultat, säger internationella koordinatorn Towa Blomqvist.

Majoriteten av utbytesstudenterna var nöjda med kurserna vid Hanken och man uppskattade speciellt utbudet av intressanta kurser i hållbarhet. Studenterna var också nöjda med undervisningsmetoderna (90 % nöjda) och den egna inlärningen (94 %). Resultaten visade också på en klar förbättring i att integrera utbytesstudenterna med de lokala studenterna och i det sammanhanget fick Exchange Committee och studentkåren en extra eloge för sitt arbete.

Utbytesstudenterna är överlag välpresterande studenter som satsar på studierna utöver alla andra aktiviteter i ett nytt och spännande land.

- Våra inkommande utbytesstudenter avlägger i medeltal 26,8 sp per termin då de studerar vid Hanken och våra utresande studenter avlägger i medeltal 27,5 sp under sin utbytestermin, säger Johanna Julin Lilius, chef för utbytesprogrammet.

Mera information:
Johanna Julin Lilius
Chef för utbytesprogrammet
johanna.lilius@hanken.fi

 

 

Exchange students spring 2019