| 27.04.2018

Hanken behöver en ny valnämnd - vill du vara med?

Enligt Hankens valinstruktion (§4 Valnämnd) utser styrelsen en valnämnd för att administrera valet av universitetskollegiet och styrelsen.

Valnämnden består av två medlemmar från var och en av grupperna 1 (professorer) och 2 (övriga lärare och forskare samt övrig personal) i högskolesamfundet och en suppleant från vardera gruppen. Styrelsen utser ordförande för valnämnden och gruppen utser en viceordförande inom sin krets. Rektor utser en sekreterare för gruppen.De som är intresserade av att vara med i det här viktiga arbetet, ombes skicka en e-post till personalchef Elina Stadigh (elina.stadigh@hanken.fi) senast fredag 11.5 kl. 12. Elina svarar också på frågor.Valnämnden har under valperioden hösten 2018 möten där valen förbereds och genomförs och möten där valresultatet fastställs. Arbetet börjar i augusti och tar cirka två månader. Under de följande åren behöver valnämnden bara fastställa nya medlemmar av universitetskollegiet om t.ex. studenterna blir färdiga med sina studier och de mötena sköts ofta per e-post. Man behöver inte kunna något på förhand för att vara med i valnämnden, viktigast är att du är intresserad att vara med och genomföra valen effektivt och smidigt.Enligt Hankens rekommendationer för jäv ber vi dem som är intresserade av att vara med i valnämnden att beakta följande: ”Eftersom Hankens valnämnd inte bara organiserar men också övervakar och fastställer val av universitetskollegiet och styrelsen kan man inte samtidig vara medlem i valnämnden och kandidat i val till dessa kollegiala organ.”Styrelsen utser valnämndens medlemmar på förslag av rektor på styrelsens möte 24.5.2018.