| 03.05.2019

Hanken är en av de ledande open access institutionerna i Finland.

Två bilder av Jyrki Ilva, Nationalbibliotek, visar att Hanken är en av de ledande open access institutionerna i Finland.

Hanken har förbundit sig att aktivt främja öppna vetenskapspraxis. Hanken-forskare har uppmanats att publicera open access för att förbättra synligheten, tillgängligheten, reproducerbarheten och reproduktionsförmåga av dina forskningsresultat och öka Hankens statsfinansiering. En målsättning som Hanken har strävat efter är att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar publiceras green open access och en parallellkopia av alla artiklar bör laddas upp i forskningsdatabasen Haris. Dessa två bilder av Jyrki Ilva, Nationalbiblioteket, visar att Hanken har mycket bra siffror i open access-publicering, och är en av de ledande open access institutionerna i Finland. Källa: Jyrki Ilva, ”Open Access -julkaisemisen kehitys ja tietopohja Suomessa,” Bibliometriikkaseminaari 2019, 8.4.2019, https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha/Bibliometriikkaseminaari+2019. Mer information om:-

Riktlinjer för öppen forskning på Hanken.- Hur ska jag parallellpublicera på Hanken? på Haris-LibGuides.