Goda studieresultat belönades med Rector’s List-priset

Goda studieresultat belönades med Rector’s List-priset

Den 23 maj fortsatte traditionen med att belöna goda studieresultat då 15 studerande mottog Rector’s List-priset under en festlig tillställning.

Rector’s list-priset har sedan 2011 årligen utdelats till studerande som enligt vissa fastställda kriterier utgör de bästa bland de studerande som är i slutskedet av studierna för magisterexamen eller som avlagt magisterexamen sedan den föregående utdelningen. Kriterierna beaktar studietakten, avhandlingsvitsord och medelvitsord för alla studieprestationer.

I stipendieutdelningen deltog även representanter från Hankens Premium Partner-företag Fazer, Naava och PwC, som fick möjlighet att träffa stipendiaterna.

Rector’s List 2017 tilldelades följande personer:

Andersson Jannika

Fallström Peter

Flemming Jonathan

Karlsson Oskar

Katter Kia

Kaustinen Philip

Kokko Tiia-Sofia

Laine Matias

Louhivuori Kiira

Marschan Catharina

Plyusnina Ksenia

Souflas Sofia

Tyynysniemi Sara

Zavadskaya Alexandra

Åberg Simon

rectorslist_web.jpg