Rector´s List

News: 
24.5.2017
Den 23 maj fortsatte traditionen med att belöna goda studieresultat då 15 studerande mottog Rector’s List-priset under en festlig tillställning.