|
Den 23 maj fortsatte traditionen med att belöna goda studieresultat då 15 studerande mottog Rector’s List-priset under en festlig tillställning.