| 21.06.2018

Forskningsprojekt fick finansiering

Hankenforskarna Ville-Pekka Sorsa i Helsingfors och Peter Björk i Vasa har fått finansiering för forskningsprojekt de är engagerade i.

Forskardoktor Ville-Pekka Sorsa har beviljats 100 000 euro finansiering av Finska Kulturfonden för sitt projekt Kunskapsregimer och expertmakt i Finland (Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa, TIRAS).

Projektet granskar hur produktionen av policyidéer och policyrelevant information är organiserad och vilka roll experter spelar i beslutsfattande. Projektens fallstudier fokuserar om inhemsk löne-, pensions- och innovationspolitik.
-    Det finns ett krav i samhället på bättre integration mellan forskning och beslutsfattande men få har ett förslag på hur det kunde organiseras. Våra fallstudier kommer att ge ett värdefullt bidrag till den här diskussionen, berättar projektledare Ville-Pekka Sorsa.

skr_vihrea_1.gif

  

Professor Peter Björk är delaktig i Destination Kvarken, som är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom turism som genomförs i samarbete mellan Hanken, Vasa regionens utveckling, Umeå kommun, Höga Kusten Destination Ab och Kvarkenrådet.

Målet för det treåriga projektet är att få mer synlighet och locka fler besökare till Kvarkenregionen. Projektet har beviljats EU-finansiering via Interreg Botnia-Atlantica och har en budget på 1,67 miljoner euro.
-    Projektet ska förstärka samarbetet mellan regionens små och medelstora företag så att vi kan erbjuda gränsöverskridande och för just vårt område unika produktpaket, berättar projektledare Marianne Sjöström, Kvarkenrådet.Projektet ska skapa tillväxt, inte bara genom internationalisering, utan också med ett riktat fokus på digitalisering, forskning och utveckling.
- För Hankens del handlar det bland annat om att studera tjänsteutveckling, -innovationer och –design samt presentera digitala lösningar som bidrar till en hållbar gränsöverskridande destinationsutveckling, konstaterar Peter Björk, professor i marknadsföring och representant för Hanken i projektet. 

interreg.png