| 30.11.2016

Finländska företag koncentrerar sig på kostnadsreduktion i sin personalförvaltning

Guy Ahonen, som är associerad forskare på Hanken, har tillsammans med Ossi Aura, Tomi Hussi och Juhani Ilmarinen publicerat resultaten för undersökningen Strategiskt välbefinnande 2016.

I enkätundersökningen har 400 organisationer av alla storlekar i Finlands huvudbranscher svarat på frågor gällande det sätt på vilket välbefinnandet i arbete handhas och leds. Enkäten baserar sig på begreppet strategiskt välbefinnande, där man avser den del av de anställdas välbefinnande som har betydelse för organisationens prestationsförmåga.Indexet för ledarskap av strategiskt välbefinnande (SHJI) utgör måttet på ledarskapets kvalitet. Indexet, som varierar mellan 0 och 100 får i år värdet 52, vilket är en aning högre än för två år sedan, och betydligt högre än år 2009.Utgifterna för personalens välbefinnande är 796 euro per person per år, vilket är en aning mera än föregående år. Totalt satsas i Finland ca 1,8 miljarder euro per år. Rapporten visar bl.a. att organisationerna koncentrerar sig snarare på åtgärder som reducerar kostnader än sådana som förbättrar produktiviteten i sin strävan att utveckla personalens välbefinnande.Undersökningen har finansierats av Arbetsmiljöfonden. Guy Ahonen har tidigare varit professor vid Hanken och verkar för tillfället som associerad forskare vid institutionen för företagsledning och organisation. Ossi Aura och Tomi Hussi har båda disputerat vid Hanken. Juhani Ilmarinen är professor emeritus från Arbetshälsoinstitutet.Rapporten kan laddas ned från adressen: www.ossiaura.com/julkaisutForskarnas kontaktuppgifter:Ossi Aura, 0500-606102, ossi.aura@gmail.com 
Guy Ahonen, 0500-477727, guy.ahonen@professori.fi 
Tomi Hussi, 050-5179209, tomi.hussi@etera.fi  
Juhani Ilmarinen, 0400-815511, juhani.ilmarinen@jic.fi