Finansiering för etnografiskt forskningsprojekt

Finansiering för etnografiskt forskningsprojekt

Hankenforskarna Virpi Sorsa och Jouni Virjaharju har beviljats finansiering på drygt 260 000 euro för projektet ”Ethnographic research about the leadership system’s reform in the City of Helsinki 2018-2020”.

Helsingfors stad förnyade sitt ledarskapssystem och introducerade det under sommaren 2017. I det nya ledarskapssystemet har det traditionella byråbaserade systemet slopats och stadens tjänsteproduktion ska därmed effektiviseras.Forskningsprojekt fick finansiering

Staden tog också i bruk en ny modell för det politiska ledarskapet. En borgmästare och fyra biträdande borgmästare valdes och nytt var också att de biträdande borgmästarna valdes ut bland de politiska företrädarna istället för att rekryteras från arbetsmarknaden. Med denna ledarskapsförändring hoppas man uppnå positiva resultat bland annat inom följande områden: förbättrade invånarorienterade tjänster, bättre möjligheter till deltagande och interaktion i både stad och förort, tydlig åtskiljning av förberedning och beslutsfattning samt förbättring av stadens operativa produktivitet och ekonomiska effektivitet.

I forskningsprojektet, som utformats tillsammans med Helsingfors stad, kommer Virpi Sorsa och Jouni Virtaharju att använda ett etnografiskt tillvägagångssätt för att se om det nya ledarskapssystemets uppsatta mål nås. Fokus kommer också att ligga på huruvida det nya ledarskapssystemet påverkar stadens verksamhet.

Virpi och Jouni