| 04.06.2020

Doktorsavhandling: Open access- tidskrifter som avviker från mainstream behöver understöd

Open access (OA) är ett nytt sätt att dela forskningsresultat öppet på nätet, i motsats till traditionella prenumerationsbaserade publikationer. En ny studie tyder på att de flesta förlag som publicerar oberoende akademiska OA-tidskrifter och OA-tidskrifter på kinesiska inte kan förlita sig på enbart artikelbearbetningsavgifter och måste därför hitta en långsiktig lösning för att överleva och utvecklas.

I sin doktorsavhandling ”A study of Three Alternative Open Access Publishing Models” undersökte Cenyu Shen tre olika typer av OA-tidskrifter som publicerar sina artiklar omedelbart öppet för alla: oberoende tidskrifter, tidskrifter av s.k. rovförlag och kinesiskspråkiga OA-tidskrifter. Rovförlag maximerar intäkterna genom att acceptera praktiskt taget alla inskickade artiklar, även om de är av tvivelaktig akademisk kvalitet.

Shen har valt kinesiskspråkiga OA-tidskrifter som en fallstudie för att belysa situationen för OA-tidskrifter publicerade på annat språk än engelska. Situationen i Kina kan till viss del likna den i t.ex. Latinamerika, där tidskrifter till stor del förlitar sig på extern finansiering.

- Nästan hälften av alla oberoende tidskrifter som grundades före år 2002 fortsätter publicera artiklar efter de första 6-9 åren, men i genomsnitt publicerar de ett relativt litet antal artiklar per år. De flesta av dem har hittat andra alternativ att finansiera sin publicering än att förlita sig på artikelbearbetningsavgifter, säger Shen.

Resultaten av studien tyder på att oberoende OA-tidskrifter har svårigheter att öka publiceringsvolymerna, vilket kan bero på både begränsade ekonomiska- och personresurser.

- Även om antalet tidskrifter utgivna av rovförlag och det totala antalet publicerade artiklar växte snabbt mellan 2010 och 2014, är rovförlagen och dess författare starkt koncentrerade till Asien och Afrika, av vilka Indien utmärker sig särskilt.

- Mina slutsatser tyder på att rovförlagens OA-publicering inte verkar vara ett globalt problem eftersom det huvudsakligen är begränsat till några få utvecklingsländer, där ”internationell publikation” är en förutsättning för att få akademiska befattningar, tilläggsfinansiering eller befordringar, säger Shen.

I Kina har man under de senaste åren producerat näst mest forskningsresultat i världen och dess Open access-publicering har gjort framsteg med hjälp av stöd från bland annat kinesiska staten, finansiärer, bibliotek och vetenskapliga föreningar. Största delen av Kinas OA-tidskrifter publiceras av universitet och forskarföreningar på kinesiska.

- Bristen på ett tillräckligt antal inlämnade artiklar av hög kvalitet är det största hindret för en god publicering av kinesiskspråkiga OA-tidskrifter. Deras verksamhet hotas också av den ekonomiska instabiliteten vilket hindrar möjligheten att internationalisera tidskrifterna.

Enligt Shen finns det ett akut behov av att öka synligheten för kinesiskspråkiga OA-tidskrifter och ännu viktigare vore att hitta medel för att finansiera deras utveckling på lång sikt. En icke-vinstdrivande statlig plattform för OA-publicering, som den populära latinamerikanska SciELO-portalen, skulle kunna byggas för att stöda elektronisk publicering av OA-tidskrifter på kinesiska och nå en bredare, internationell publik.

Avhandlingen i sin helhet hittas här.

Mera information:

Cenyu Shen

E-post: cenyu.shen@hanken.fi

Tel: +358443657666

Cenyu Shen disputerar i informationsbehandling på avhandlingen ”A study of three alternative open access publishing models” på tisdag 9.6 klockan 16:15.

Opponent: Professor Carol Tenopir, University of Tennessee
Custos: universitetslektor Mikael Laakso, Hanken Svenska handelshögskolan

Disputationen hålls virtuellt via Teams. Du kan följa med disputationen i Teams här. Länken öppnar 9 juni klockan 16:00.