| 04.04.2019

De globala målen för hållbar utveckling kan nu taggas i Haris

Du kan nu märka dina forskningsresultat i Haris med ett eller alla 17 mål för hållbar utveckling som nyckelord.

Om din forskning relaterar till ett eller flera av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals), erbjuder Haris nu ett inbyggt alternativ att kategorisera ditt forskningsinnehåll med SDG-nyckelord.Hanken har åtagit sig att integrera mål för hållbar utveckling gällande forskning, utbildning och partnerskap som en del av sitt engagemang för Principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME), som Hanken undertecknade redan år 2008. Hanken är också en del av PRME Champions-gruppen som är engagerad i att utföra avancerade uppgifter och omvälvande projekt som svarar på systemiska utmaningar som PRME-samfundet står inför, inklusive mål för hållbar utveckling.SDG-etiketterna möjliggör:•    Jämn och korrekt insamling av information om forskning som utförs vid Hanken och bidrar till att uppnå mål för hållbar utveckling.
•    Enkel tillgång till information internt och externt, vilket potentiellt bidrar till forskningssamarbeten, både inom och utanför Hanken.Det är lätt att lägga till SDG-nyckelord i Haris för dina forskningsmeriter. I Haris mallar för publikationer och deltagande i konferens (aktiviteter) finns en knapp ”Lägg till Sustainable Development Goals.” Klicka på knappen, så öppnas ett fönster där du kan välja ett eller flera av de 17 målen (se skärmdumpen). Mer information om hur du registrerar dina publikationer, aktiviteter och projekt i Haris på bibliotekets LibGuidesMålen för hållbar utveckling är ämnade att befrämja en bättre och mer hållbar framtid för alla. De tar upp de globala utmaningarna vi står inför, inklusive de som är relaterade till fattigdom, ojämlikhet, klimat, miljöförstöring, välstånd och fred och rättvisa. Målen är förbundna med varandra. För att ingen ska bli lämnad utanför är det viktigt att vi uppnår varje mål före 2030.Haris (Hanken Research Information System) är Hankens forskningsdatabas. I Haris registreras alla forskningsmeriter som utförs vid Hanken. Haris publika portal ger en helhetsbild av publikationer, aktiviteter och projekt av Hankens forskare. För mer information om etiketterna i HARIS: haris@hanken.fi.För mer information om PRME och SDG:
Sanchi Maheshwari
Social Responsibility Coordinator
E-post: prme@hanken.fi 

sdgs_tagging_screenshot.png