| 22.12.2022

Blogg: Finns det en förändring i luften för en annan socialt accepterad tankegrund eller kommer homo sapiens att tvingas ändra sig?

Frågan belyser problemen kring vår kommersialiserade jul. På CERS-bloggen diskuterar docent Pia Polsa vår konsumtionskultur kring våra jultraditioner och hur hon har skapat en ny identitet för sin familj genom att implementera ett antikonsumtionstankesätt

Detta tankesätt har blivit trendigare under de senaste åren men det är inget nytt fenomen för Polsa. Under sin tid i Kina blev hon bekant med deras kultur kring sparande som kinesiska barn introduceras till i unga år. Under det kinesiska nyårsfirandet berättas sägner om sparande samtidigt som röda kuvert (Hong Baos) som innehåller pengar överräcks till barnen.

På CERS-blogg kan du läsa mera (på engelska) om Pia Polsas antikonsumtionstankesätt och hur hon implementerar det i praktiken.