Ansvar, inverkan, innovation och engagemang ledorden för Hankens 107:e verksamhetsår

Ansvar, inverkan, innovation och engagemang ledorden för Hankens 107:e verksamhetsår

Hanken inledde sitt 107 verksamhetsår i Helsingfors och sitt 36 i Vasa med traditionell inskription i Helsingfors 1.9 och i Vasa 2.9.2015.

Hanken Svenska handelshögskolan inledde sitt 107 verksamhetsår i Helsingfors och sitt 36 i Vasa med traditionell inskription i Helsingfors den 1 september och i Vasa den 2 september 2015.

Sitt inskriptionstal byggde nyutnämnda rektor Karen Spens kring följande teman: ansvar och hållbarhet, universitetens inverkan på det omgivande samhället, innovativa lösningar i forskning och undervisning samt engagemang och samverkan mellan Hanken och näringslivet.

Rektor Spens uttryckte sin oro över de utmaningar samhället ställs inför i form av global uppvärmning, ohälsa, demografiska förändringar, brist på naturresurser och den tilltagande flyktingkrisen Europa just nu beskådar.

- Både Finland generellt och Hanken som högskola bör ta sitt ansvar genom att skapa och föra fram hållbara alternativ. Vid Hanken sker detta genom att sträva efter att minska belastningen på miljön och genom att främja samhällsansvar i såväl forskning, undervisning och vårt samhälleliga engagemang, sade rektor Spens.

I sitt tal lyfte rektor Spens även fram forskningens betydelse för det omgivande samhället.

- För att vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför krävs kunskap. Här har universiteten en avgörande roll genom att aktivt föra fram den kunskap som skapas i dem. Det räcker inte heller att bara mäta forskningens genomslagskraft utan vi måste likaledes hitta sätt för att mäta och dokumentera undervisningens genomslagskraft på alla utbildningsnivåer, betonade Spens.

Enligt Spens krävs innovativa lösningar för att universiteten skall klara de krav de ställs inför. Exempel på sådana är utveckling av undervisningsmetoderna, att ta i bruk ny undervisningsteknologi samt bedriva nytänkande forskning. För Hanken betyder detta att högskolan vid sidan om sina styrkeområden även bör satsa på forskningsområden som ännu är under utveckling och sådana som kommer att uppstå i framtiden.

- Hanken har en utmärkt grund för att ta sig an både redan kända samt kommande utmaningar, konstaterade Spens. Hanken är det enda finländska universitetet som bedöms bedriva forskning som är både produktiv och har genomslagskraft, högskolan anses vara på topp på listan universitet som befrämjar entreprenörskap, och Hanken har kommit långt i att integrera och engagera både näringsliv och samhälle i sin verksamhet. Tack vare lyckade medelinsamlingskampanjer har Hanken en trygg ekonomisk bas att utvecklas vidare på.

Hela inskriptionen i Helsingfors med tal av rektor Spens, styrelsens vice ordförande Jannica Fagerholm samt studentkårens representant Stina Wahlsten kan ses här på Hankens webbplats.