| 22.08.2017

Anne Brunila leder framtidspanel

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har utnämnt Hankens Professor of Practice Anne Brunila till ordförande för en framtidspanel vars uppgift är att förutse de förändringsbehov som berör utbildningen.

Utvecklingen inom vetenskapen och teknologin samt förändringarna inom samhället leder till att arbetslivet och behoven av kunskap förändras snabbare än någonsin tidigare. Det här ställer stora krav på att kunna förutse behoven av utbildning. Enligt Grahn-Laasonen ska man kunna svara på företagens och den övriga arbetsmarknadens behov genom att utveckla utbildningssystemet.-Automation, robotar och artificiell intelligens påverkar oundvikligen människans arbetssätt då maskiner kan utföra en allt större del av det mekaniska arbetet men också arbetsuppgifter som kräver en högre utbildning, säger Anne Brunila. Det här leder till att nya arbeten uppstår, men att identifiera dem och vad man borde kunna är stora utmaningar för våra läroanstalter, tillägger Brunila.Panelen ska komma med förslag om hur man kunde utveckla kunnandet på alla utbildningsnivåer och i alla utbildningsformer. Professor of Practice Anne Brunila leder panelen och de övriga medlemmarna är bl.a. Olli-Pekka Heinonen från Utbildningsstyrelsen, Martti Hetemäki från finansministeriet, Paula Laine från Sitra och Ilkka Paananen från Supercell.Läs hela nyheten (på finska) på Utbildnings och kulturministeriets webbplats.