|
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har utnämnt Hankens Professor of Practice Anne Brunila till ordförande för en framtidspanel vars uppgift är att förutse de förändringsbehov som berör utbildningen.