| 30.12.2016

Anne Brunila leder arbetsgrupp för kreativt arbete

Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt Hankens Professor of Practice Anne Brunila till ordförande för en arbetsgrupp vars uppgift är att föreslå åtgärder som skulle stärka den skapande sektorn i Finland.

Enligt professor Brunila utgör den skapande sektorn en betydande andel av Finlands samhällsekonomi, men i motsats till andra EU-länder har det inte skett någon tillväxt inom sektorn utan istället en försämring av både sysselsättningsläget och avkastningen ända sedan 2012.Arbetsgruppens mål är att kartlägga hindren för den skapande branschens utveckling och ge förslag till hur man kunde utveckla näringsverksamheten, sysselsättningen och socialskyddet inom branschen.Läs mera om projektet (på finska) på Undervisnings- och kulturministeriets webbsida.Mera information:
Anne Brunila
tfn: 0400 813952
e-post: anne.brunila@hanken.fi